DEL

Dette indlæg er et betalt indlæg - det indeholder betalte links.

Det er ikke altid en fordel at gøre tingene selv. Håndteringen af uenigheder omkring hævd, hegn og hegnssyn er glimrende eksempler herpå, da fejlbehandling af sådanne retslige tvister kan få uheldige konsekvenser. Her kan Sagførerne være den ideelle samarbejdspartner, idet de har flere specialiserede advokater tilknyttet, der har indgående kendskab til lovgivningen omkring fast ejendom og tidligere har rådgivet i forskellige typer af nabosager.

Få vurderet krav om hævd på et juridisk grundlag

Står du i en situation, hvor enten du eller din nabo kræver at have vundet hævd over den andens ejendom, er det afgørende, at du søger juridisk assistance hos et professionelt advokatteam. Du står nemlig langt stærkere i din sag med et firma som Sagførerne i ryggen. Særligt i sager om hævd er dette vigtigt, da sagens udfald høj grad kommer an på præsentationen af sagen i retten eller ved skelforretningen.

 

Sagførerne har stor erfaring med at føre sager om hævd, og denne erfaring kan komme dig til gode. Alt det og meget mere kan du læse uddybende om på www.sagfoererne.com, hvor Sagførerne har samlet en masse nyttig information omkring hævd og reglerne på området.

 

Afslut din nabostrid med et hegnssyn

Er det ikke hævd, men snarere hegnet mellem jeres grunde, der ligger til grund for striden mellem dig og din nabo? Så kan Sagførerne også yde dig uvurderlig assistance. Der er nemlig regler på området, som kan træde i kraft, hvis du og din nabo ikke kan nå til enighed. Hvis I ikke selv kan blive enige, kan der afholdes et hegnssyn, hvor hegnssynet afgør sagen, så du kan få en endegyldig afgørelse.

 

For at få den korrekte afgørelse ved hegnssynet er det vigtigt, at du får professionel hjælp. Navnlig til at fremlægge sagen, eventuelle beviser og de gældende regler på den rigtige måde. Din advokat hjælper altså ikke blot med at få sat hegnssynet i stand men lige så vigtigt ved at fremføre alle de argumenter, der taler for, at sagen afgøres til din fordel. Betydning heraf skal ikke undervurderes, da det er på baggrund af parternes præsentationen af sagen, at hegnssynet træffer sin afgørelse.

 

På sagfoererne.com kan du finde en masse informationer omkring hegn og hegnssyn. Her kan du blive klogere på reglerne på området, så du lettere kan vurdere, om du har en sag eller ej. Her kan du også læse om, hvordan et hegnssyn foregår i praksis.

 

Du har også altid mulighed for at kontakte en af advokaterne hos Sagførerne og få en uforpligtende samtale om din sag. Første samtale med en af deres advokater er nemlig altid gratis.