DEL

Dette indlæg er et betalt indlæg - det indeholder betalte links.

Med en facaderenovering er det muligt at restaurere facaden til tidligere smukke stand. En facaderenovering har delvist et kosmetisk hensyn, da facaden ligner noget nyt og smukt, men også delvist et praktisk formål, da renoveringen forlænger facadens holdbarhed og modstand overfor vind og vejr i 10-20 år. Dermed er facaderenovering også en investering, en forsikring, mod at skulle foretage dyre forsikringer i fremtiden. Indenfor byggebranchen bruges “facaderenovering” som lidt af et paraplybegreb. Begrebet dækker overbåde facaderensning, facademaling, reparation, reetablering, genopbygning og operationer der i stil med disse relaterer sig til vedligeholdelsen og forskønnelsen af en facade helt generelt set.

Den nødvendige investering

Din facade ser ikke ud som da huset først blev bygget længere. Vind, vejr og tidens tand gør sit for at vanrøgte facadens oprindelige udtryk. Andre skader foranlediget af graffiti, trafikuheld, dårlig maling brugt for et par årtier siden og lignende er også ofte anledning til en facaderenovering.

Du kan se en facaderenovering som en investering i et flot og holdbart hus. En nødvendig investering.

Find håndværkere

For blot et par årtier siden var der ingen håndværkerfirmaer i Danmark, der alene beskæftigede sig med facaderenoveringer. I dag findes der adskillige, da flere og flere værdsætter en rigtigt flot facade. Du kan reetablere en bygnings oprindelige stil eller vælge en helt ny. Snak med din valgte håndværker for mulighederne her. Du kan, for at spare penge, eventuelt overveje at leje en kompressor og selv foretage relativt simple projekter som den indledende sandblæsning og blot lade håndværkeren tage sig af det mere avancerede. Dette anbefaler jeg kun til dem med en hvis håndværksmæssig baggrund. Værdien af dit hjem vil stige i umiddelbar forlængelse af en facaderenovering – dog ikke med samme beløb, som du har lagt på bordet til en håndværker.

Grimme og gamle fuger kan ordnes ved hjælp af en udfræsning af disse. Dette kan også udmærket høre ind under en facaderenovering.